ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΟΣ

Ὁ   ἀ λ η θ ι ν ό ς    χ ρ ι σ τ ι α ν ό ς

 

ἔ χ ε ι   δ ύ ο    ο ἰ κ ο γ έ ν ε ι ε ς.

 

 

Πρῶτα τήν δική του,

τήν φ υ σ ι κ ή   o ἰ κ ο γ έ ν ε ι α

 

καί ἔπειτα τήν Ἐνορία του,

 

τήν π ν ε υ μ α τ ι κ ή του ο ἰ κ ο γ έ ν ε ι α .

Piere L' Ermite

 

Α΄ τετράμηνο

 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             

 

 

 

 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

 

 

 

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             

 

 

 

 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

 

Β΄ τετράμηνο

 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             

 

 

 

 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             

 

 

 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             

 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             

 

 

Δέν εἴμαστε ἐδῶ στή γῆ, γιά νά ζοῦμε ἁπλῶς σάν συντηρητές ἑνός μουσείου. Εἴμαστε ἐδῶ γιά νά φροντίζουμε καί νά καλλιεργοῦμε ἕναν κῆπο, γιά νά γίνει ξανά ὁ Κῆπος τῆς Ἐδέμ, ὅπου οἱ ἄνθρωποι μέσα σ' αὐτόν περαστικοί νά γίνουν πολίτες τοῦ οὐρανοῦ καί μέτοχοι τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Ἀββᾶς Σισώης.