ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΟΣ

Ὁ   ἀ λ η θ ι ν ό ς    χ ρ ι σ τ ι α ν ό ς

 

ἔχει δύο οἰκογένειες.

 

 

Πρῶτα τήν δική του,

τήν φ υ σ ι κ ή   o ἰ κ ο γ έ ν ε ι α

 

καί ἔπειτα τήν Ἐνορία του,

 

τήν π ν ε υ μ α τ ι κ ή του ο ἰ κ ο γ έ ν ε ι α .

Piere L' Ermite

 

Φωτογραφίες

 

 

ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 2010-201104-04-2015 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΝΟΡΙΑΚΕΣ Πασχαλινές κατασκευές στό Ἐνοριακό Σχολεῖο

 

ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 2010-201107-03-2015 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΝΟΡΙΑΚΕΣ Τά παιδιά στό Ἐνοριακό ἑτοιμάζουν τήν κυρά Σαρακοστή

 

 

 

 

ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 2010-201127-04-2013Τά παιδιά στό Ἐνοριακό Κέντρο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δέν εἴμαστε ἐδῶ στή γῆ, γιά νά ζοῦμε ἁπλῶς σάν συντηρητές ἑνός μουσείου. Εἴμαστε ἐδῶ γιά νά φροντίζουμε καί νά καλλιεργοῦμε ἕναν κῆπο, γιά νά γίνει ξανά ὁ Κῆπος τῆς Ἐδέμ, ὅπου οἱ ἄνθρωποι μέσα σ' αὐτόν περαστικοί νά γίνουν πολίτες τοῦ οὐρανοῦ καί μέτοχοι τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Ἀββᾶς Σισώης.