ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΟΣ

Ὁ   ἀ λ η θ ι ν ό ς    χ ρ ι σ τ ι α ν ό ς

 

ἔχει δύο οἰκογένειες.

 

 

Πρῶτα τήν δική του,

τήν φ υ σ ι κ ή   o ἰ κ ο γ έ ν ε ι α

 

καί ἔπειτα τήν Ἐνορία του,

 

τήν π ν ε υ μ α τ ι κ ή του ο ἰ κ ο γ έ ν ε ι α .

Piere L' Ermite

 

Παιδικά Φυλλάδια

 

 

ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΦΛ 567ο  Ἐνοριακό Λυχνάρι Χριστούγεννα 2015

ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 221 09ο... ΦΛ_442 / 26-04-2015 Ἀναστάσιμες ζωγραφιές καί ἀναστάσιμα τροπάρια

 

ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 221 08ο... ΦΛ_439 / 15-03-2015 Προσευχές χρήσιμες γιά παιδιά

 

ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 221 07ο... ΦΛ_436 / 01-03-2015 Κυριακές Μ. Τεσσαρακοστῆς Α, Β, Γ, Δ

 

 

 

 

 

ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 221 06ο... ΦΛ_104 / 29-01-2006 Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες

 

ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 221 05ο... ΦΛ_096 / 18-12-2005 Χριστούγεννα 2005!

 

ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 221 04ο... ΦΛ_047 / 08-02-2004 Μηνύματα ἀπό τούς Τρεῖς Ἱεράρχες

 

 

 

 

 

ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 221 03ο... ΦΛ_037 / 21-12-2003 Ἄς πᾶμε ὡς τή Βηθλεέμ...

 

ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 221 02ο... ΦΛ_032 / 07-12-2003 Σήμερα εἶναι Κυριακή

 

ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 221 01ο... ΦΛ_025 / 26-10-2003 Τό πρῶτο παιδικό φυλλάδιο

 

 

Μητέρες καί πατέρες! Νά διδάσκετε στά παιδιά σας τήν εὐσέβεια καί τήν προσευχή ἀπό τήν πιό ἀπαλή ἡλικία. Πρῶτα φυσικά μέ τά λόγια σας, μά περισσότερο μέ τό παράδειγμά σας. Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κροστάνδης.