ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΟΣ
ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΑΓΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΑΓΙΟΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΑΓΙΟΠΑΤΕΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΟΥΣΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΙ ΥΜΝΟΙ ΠΑΙΔΙΑ ΝΕΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ - ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΝΕΑ

 

 
CD Ενοριακά
 
εκκλησιαστικοί ύμνοι
 
ΥΜΝΟΙ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ ΑΠΟΤΟΜΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ
 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΗΧΟΥΣ

 

 

ΗΧΟΣ τρίτος γ΄

 

10 Φεβρουαρίου 2013
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΨΑΛΤΙΚΗΣ Κεκραγάριο Στιχηρά α,β,γ Δόξα καί νῦν Πῶς μή θαυμάσωμεν...
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΨΑΛΤΙΚΗΣ Ὁ τῷ Πάθει σου... Εὐφραινέσθω τά οὐράνια
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΨΑΛΤΙΚΗΣ Θεός Κύριος... Ἀντίφωνον Α
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΨΑΛΤΙΚΗΣ Κανών Ὠδή α΄
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΨΑΛΤΙΚΗΣ Καταβασίες Ἀνοίξω τῷ στόμα μου α,γ Τιμιωτέρα Ἦχος δ΄
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΨΑΛΤΙΚΗΣ Αὐτόμελα Καθίσματα α β καί Στιχηρά α β...
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΨΑΛΤΙΚΗΣ Αὐτόμελα Ἐξαποστειλάρια ...
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΨΑΛΤΙΚΗΣ Πασαπνοάριο Στιχηρά α΄, β΄Καθίσματα... Στιχηρά Αὐτόμελα...
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΨΑΛΤΙΚΗΣ Δοξολογία...

 

 

 

 

16 Δεκεμβρίου 2012
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΨΑΛΤΙΚΗΣ Ἀπολυτίκο Εὐφραινέσθω τά οὐράνια...
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΨΑΛΤΙΚΗΣ Κεκραγάριο Στιχολογία α΄
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΨΑΛΤΙΚΗΣ Στιχηρά α, β Δόξα κ νῦν Πῶς μή θαυμάσωμεν... Ὁ τῷ πάθει σου Χριστέ...
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΨΑΛΤΙΚΗΣ Θεός Κύριος... Ἀπολυτίκια... Ἀναβαθμοί Α΄
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΨΑΛΤΙΚΗΣ Κανών    Ὠδή α΄ Ὁ τά ὕδατα...
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΨΑΛΤΙΚΗΣ Καταβασίες Χριστουγέννων α-θ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΨΑΛΤΙΚΗΣ Πασαπνοάριο Στιχηρά α΄, β΄
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΨΑΛΤΙΚΗΣ Δοξολογία ...
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΨΑΛΤΙΚΗΣ Ἡ Παρθένος σήμερον ...

 

 

 

21 Οκτωβρίου 2012
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΨΑΛΤΙΚΗΣ Κεκραγάριο, Στιχηρά α΄, β΄, γ΄
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΨΑΛΤΙΚΗΣ Δόξα Καί νῦν Πῶς μή θαυμάσωμεν... Ὁ τῷ πάθει σου Χριστέ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΨΑΛΤΙΚΗΣ Θεός Κύριος... Εὐφραινέσθω... Σέ τήν μεσιτεύσασαν...
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΨΑΛΤΙΚΗΣ Ἀναβαθμοί α΄ - Κανόνας ἀναστάσιμος α΄ ὠδή
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΨΑΛΤΙΚΗΣ Πασαπνοάριο Στιχηρά α΄β΄
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΨΑΛΤΙΚΗΣ Δοξολογία
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΨΑΛΤΙΚΗΣ Κύριε ἐλέησον. Εἴδομεν τό φῶς τό ἀληθινόν

 

 

 

 

 

 

Ἔναρξη 04-05-2012

Ἐπιστροφή

Ἀνανέωση 21-10-2012

 

 

Ἦχος α΄

 

Ἦχος β΄

 

Ἦχος γ΄

 

Ἦχος δ΄
 
Ἦχος πλ. α΄

 

Ἦχος πλ. β΄

 

Ἦχος βαρύς

 

Ἦχος πλ. δ΄

 

Ἑορτῶν