ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΟΣ
ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΑΓΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΑΓΙΟΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΑΓΙΟΠΑΤΕΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΟΥΣΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΙ ΥΜΝΟΙ ΠΑΙΔΙΑ ΝΕΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ - ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΝΕΑ

 

 
CD Ενοριακά
 
εκκλησιαστικοί ύμνοι
 
ΥΜΝΟΙ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ ΑΠΟΤΟΜΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ
 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΗΧΟΥΣ

 

 

Ἦχος πρῶτος

 

 

 

24 Μαρτίου 2013
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΨΑΛΤΙΚΗΣ Τοῦ λίθου σφραγισθέντος... Κεκραγάριο 02.34
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΨΑΛΤΙΚΗΣ Τιμιωτέρα, Πασαπνοάριο 02.36
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΨΑΛΤΙΚΗΣ Στίχοι Δοξολογίας σύντομη 02.02
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΨΑΛΤΙΚΗΣ Τρισάγιο Καλογήρου Ἦχος α΄ 03.22
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΨΑΛΤΙΚΗΣ Χερουβικό Φωκαέως Ἦχος α΄ 07.51
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΨΑΛΤΙΚΗΣ Κύριε ἐλέησον.... Παράσχου Κύριε... 03.35
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΨΑΛΤΙΚΗΣ Λειτουργικά, Ἐπί σοί Χαίρει... 05.01

 

 

 

Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2012
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΨΑΛΤΙΚΗΣ Κεκραγάριο Στιχολογία α΄
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΨΑΛΤΙΚΗΣ Στιχηρά α, β, γ Δόξα κ νῦν Τήν παγκόσμιον δόξαν
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΨΑΛΤΙΚΗΣ Προκείμενο Τό ἔλεος σου... Ἀπόστιχο Τῷ πάθει σου Χριστέ...
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΨΑΛΤΙΚΗΣ Θεός Κύριος... Ἀπολυτίκιο... Θεοτοκίο
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΨΑΛΤΙΚΗΣ Ἀντίφωνο α΄    Ὠδή α΄ Σοῦ ἡ τροποιοῦχος δεξιά...
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΨΑΛΤΙΚΗΣ Χριστός γεννᾶται ... Τήν τιμιωτέραν... Μυστήριον ξένον...
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΨΑΛΤΙΚΗΣΠασαπνοάριο Στιχηρά α΄, β΄
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΨΑΛΤΙΚΗΣ Δοξολογία ... Σήμερον σωτηρία....

 

 

17 Ιουνίου 2012
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΨΑΛΤΙΚΗΣ Θεός Κύριος... Πασαπνοάριο
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΨΑΛΤΙΚΗΣ Στιχηρά Αἴνων α΄, β΄, γ΄, δ΄
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΨΑΛΤΙΚΗΣ Κύριε ἐλέησον Ἦχος πλ. δ΄
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΨΑΛΤΙΚΗΣ Τρισάγιον Ἦχος α΄ Καλογήρου
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΨΑΛΤΙΚΗΣ Κύριε ἐλέησον... Παράσχου Κύριε
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΨΑΛΤΙΚΗΣ Πατέρα Υἱόν ... Ἅγιος ἅγιος ἅγιος
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΨΑΛΤΙΚΗΣ Ἄξιον ἐστίν

 

 

 

 

Ἔναρξη 04-05-2012

Ἐπιστροφή

Ἀνανέωση 24-03-2013

 

 

Ἦχος α΄

 

Ἦχος β΄

 

Ἦχος γ΄

 

Ἦχος δ΄
 
Ἦχος πλ. α΄

 

Ἦχος πλ. β΄

 

Ἦχος βαρύς

 

Ἦχος πλ. δ΄

 

Ἑορτῶν