ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΟΣ
ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΑΓΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΑΓΙΟΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΑΓΙΟΠΑΤΕΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΟΥΣΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΙ ΥΜΝΟΙ ΠΑΙΔΙΑ ΝΕΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ - ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΝΕΑ

 

 
CD Ενοριακά
 
εκκλησιαστικοί ύμνοι
 
ΥΜΝΟΙ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ ΑΠΟΤΟΜΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ
 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΗΧΟΥΣ

 

 

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ  ΕΝΟΡΙΑΣ       29ης Αὐγούστου 2013

 

 

 

Ἀπό τόν Ἑσπερινό τῆς ἑορτῆς
ΥΜΝΟΙ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Καμπάνες Προοιμιακός 04.16
ΥΜΝΟΙ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ἀνοιξαντάρια α΄ 07.14
ΥΜΝΟΙ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ἀνοιξαντάρια β΄ 07.40
ΥΜΝΟΙ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ἀνοιξαντάρια γ΄ 05.05
ΥΜΝΟΙ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Εἰρηνικά 04.44
ΥΜΝΟΙ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κεκραγάριο Στιχολογία 07.02
ΥΜΝΟΙ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Στιχηρά α,β,γ α,β,γ 08.36
ΥΜΝΟΙ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δξ Γενεθλίων... Κν Τίς μή μακαρίσει σε... 07.26
ΥΜΝΟΙ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Φῶς ἱλαρόν... Προκείμενον 03.42
ΥΜΝΟΙ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ἀναγνώσματα Προφητείες 05.35
ΥΜΝΟΙ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ἐκτενής - Εἴη τό κράτος... 07.29
ΥΜΝΟΙ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τί σέ καλέσωμεν... Ἐλέησον ἡμᾶς 08.15
ΥΜΝΟΙ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Θεοτόκε Παρθένε... 04.50
ΥΜΝΟΙ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Προσλαλιά Ἐπισκόπου 02.24
ΥΜΝΟΙ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Λόγος π. Χρυσοστόμου Τσίρη 10.48
ΥΜΝΟΙ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ἀπόστιχα α,β,γ 04.15
ΥΜΝΟΙ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δξ Πρόδρομε... Κν Ἀνύμφευτε 04.04
ΥΜΝΟΙ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Νῦν ἀπολύεις... Τρισάγιον 03.32
ΥΜΝΟΙ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ἐπιστροφή καί Ἀπόλυση 05.28

 

 

 

Ἀπό τόν Ὄρθρο τῆς ἑορτῆς
ΥΜΝΟΙ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κανόνες 05.59
ΥΜΝΟΙ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Καταβασίες 06.49
ΥΜΝΟΙ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τιμιωτέρα - Ἐξαποστειλάρια 08.09
ΥΜΝΟΙ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Πασαπνοάριο Τόν Δεσπότην... 07.33
ΥΜΝΟΙ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Στιχηρά α,β,γ,δ 06.42
ΥΜΝΟΙ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δόξα Πάλιν Ἠρωδιάς Κν Θεοτόκε... 03.51
ΥΜΝΟΙ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δοξολογία πλ. δ΄ Μνήμη δικαίου... 08.25

 

 

Ἀπό τήν θεία Λειτουργία τῆς ἑορτῆς
ΥΜΝΟΙ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Εὐλογημένη... Εἰρηνικά, Ἀντίφωνο Α΄ 06.42
ΥΜΝΟΙ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ἀντίφωνο Β΄ κ Γ΄ 06.40
ΥΜΝΟΙ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Εἰσοδικό - Κοντάκιο 05.02
ΥΜΝΟΙ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τρισάγιος Ὕμνος - Κύριε σῶσον ... 07.58
ΥΜΝΟΙ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δύναμις... Φήμη... Ἀπόστολος 07.23
ΥΜΝΟΙ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Εὐαγγέλιο 07.11
ΥΜΝΟΙ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ἐκτενής - Κατηχούμενα 04.49
ΥΜΝΟΙ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χερουβικό Ἦχος α΄ Φωκαέως 06.50
ΥΜΝΟΙ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Μ. Εἴσοδος, Μνημόνευση, Ταῖς ἀγγελικαῖς ... 06.06
ΥΜΝΟΙ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Πληρωτικά - Πιστεύω εἰς ἕναν Θεόν... 07.38
ΥΜΝΟΙ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Στῶμεν καλῶς ... Ἄξιον ἐστίν 08.09
ΥΜΝΟΙ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ἐν πρώτοις μνήσθητι ... Πρόσχωμεν... 07.22
ΥΜΝΟΙ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αἰνεῖτε τόν Κύριον... πλ. α΄ Σ κ Κ Διονυσίου 06.36
ΥΜΝΟΙ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κήρυγμα ἑορτῆς Ἐπισκόπου 11.13
ΥΜΝΟΙ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Θεία Κοινωνία ... 08.11
ΥΜΝΟΙ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σῶσον ὁ Θεός ... Ἀπόλυση 07.41
ΥΜΝΟΙ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ἀντίδωρο Εὐλογήσω τόν Κύριον ... 05.20
ΥΜΝΟΙ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ἀντίδωρο Αἰνεῖτε τόν Κύριον ... 05.45

 

 

Ἀπό τόν Ἑσπερινό τῆς Ἀποδόσεως
ΥΜΝΟΙ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Εὐλογητός... Προοιμιακός 04.01
ΥΜΝΟΙ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Εἰρηνικά 03.07
ΥΜΝΟΙ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κεκραγάριο Στιχολογία 04.14
ΥΜΝΟΙ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Στιχηρά Ἑορτῆς 04.56
ΥΜΝΟΙ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δξ ἑορτῆς, Κν Τίς μή μακαρίσει σε 04.30
ΥΜΝΟΙ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Φῶς ἱλαρόν 05.35
ΥΜΝΟΙ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Καταξίωσον Κύριε ... 04.53
ΥΜΝΟΙ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ἀρτοκλασία 09.41
ΥΜΝΟΙ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ἀπόστιχα α,β,γ Δξ Κν 04.45
ΥΜΝΟΙ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Παράκληση 07.09
ΥΜΝΟΙ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τρισάγιο Ἀπολυτίκια 04.45
ΥΜΝΟΙ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ἐκκλησιαστική Πανήγυρις μέ ἁπλούς ἱεροψάλτες 05.57
ΥΜΝΟΙ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Εὐχαριστίες στούς ταπεινούς γιά τίς προετοιμασίες 03.21
ΥΜΝΟΙ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ἀπόλυση 01.17

 

 

 

Ἔναρξη 01-01-2012

Ἐπιστροφή

Ἀνανέωση 29-08-2013

 

 

29-08-2013