ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ   ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ    

30/11-Πε Απ Ανδρέα ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Εσπερινός ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Ορθρος ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Θ. Λειτ
27/11-Δε Αγ Στυλιανός ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Ορθρος ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑΘεία Λειτουργία ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑΕυχές
26/11-Κυ Κυριακή Ηχ8ος ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΟρθροςΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑΘεία Λειτουργία ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑΕυχές
25/11-Σα Αγ Αικατερίνη ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Εσπερινός ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Ορθρος ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Θεία Λειτουργία
21/11-Τρ Εισοδίων ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Εσπερινός ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑΟρθ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Θεία Λειτουργία ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑΕυχ
19/11-Κυ Κυριακή Ηχ7ος ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Ορθρος ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑΘεία Λειτουργία ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑΕυχές
18/11-Σα Σαββάτου ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Ορθρος ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Θεία Λειτουργία
16/11-Πε ΑπΕυ Ματθαίου ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Εσπερινός ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Ορθρος ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Θεία Λειτουργία
13/11-Δε Αγ Χρυσοστόμου ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Εσπερινός ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Ορθρος ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΘΛτ
12/11-Κυ Κυριακή ΗχΠλΒ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Ορθρος ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑΘεία Λειτουργία ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΕυχέςΝΕλ
11/11-Τε Αγ Μηνά ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Ορθρος ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Θεία Λειτουργία
09/11-Τε Αγ Νεκταρίου ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Εσπερινός ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Θεία Λειτουργία
08/11-Τε Αγ Αρχαγγέλων ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Εσπερινός ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Θεία Λειτουργία
05/11-Κυ Κυριακή Ηχ πλΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Θεία Λειτουργία
04/11-Σα Σαββάτου ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Θεία Λειτουργία
01/11-Τε Αγ Αναργύρων ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Ορθρος ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Θεία Λειτουργία

 

Περισσότερες Ακολουθίες .... Περισσότερες Μαθητείες ....

 

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ   ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ    ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

29/10-Κυ Κυριακή Ζ Λουκά ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Ορθρος ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Θεία Λειτουργία
28/10-Σα Αγ Σκέπης ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Ορθρος ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Θεία Λειτουργία
26/10-Πε Αγ Δημητρίου ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Ορθρος ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Θεία Λειτουργία
26/10-Πε Αγ Δημητρίου ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Εσπερινός
22/10-Κυ Κυριακή Στ΄ Λουκά ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Ευλογημένη ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΝΕυχές
18/10-Τε ΑπΕυαγγελ Λουκά ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Ορθρος ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Θεία Λειτουργία
16/10-Δε Αγ Λογγίνου ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Ορθρος ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Θεία Λειτουργία
15/10-Κυ Κυριακή Δ΄ Λουκά ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Ευλογημένη ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΝΕυχές
10/10-Τρ Αγ Ευλαμπίας ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Εσπερινός ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Ορθρος ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Θεία Λειτουργία
08/10-Κυ Κυριακή Γ΄ Λουκά ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Ευλογημένη ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΝΕυχές
06/10-Πα Απ Θωμά ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Ευλογημένη ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΝΕυχές
06/10-Πα Απ Θωμά ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Εσπερινός ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Ορθρος
01/10-Κυ Κυριακή Β΄ Λουκά ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Ευλογημένη

 

 

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ   ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ    ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

30/9-Σα Αγίου Γρηγορίου ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Ορθρος ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Θεία Λειτουργία
26/9-Τρ Ιωάννου Θεολόγου ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Ορθρος ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Θεία Λειτουργία
24/9-Κυ Κυριακή Α΄ Λουκά ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Ευλογημένη ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΝΕυχές
23/9-Σα Προδρόμου Σύλληψη ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Εσπερινός ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Ορθρος ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΘΛειτ
17/9-Κυ Μτ Υψωση Σταυρού ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Ευλογημένη ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΝΕυχές
14/9-Πε Υψωση τ Σταυρού ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Ευλογημένη ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΝΕυχές
09/9-Σα Σύν Ιωακείμ κ Αννης ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Ευλογημένη η Βασιλεία
03/9-Κυ ΗχΔ ΑπΕυ Μτθ ΙΓ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Ευλογημένη η Βασιλεία
02/9-Σα Σαββάτου ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Ευλογημένη η Βασιλεία
01/9-Πα Ινδίκτου Νέου Ετους ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Ευλογημένη η Βασιλεία
Περισσότερες Ακολουθίες .... Περισσότερες Μαθητείες ....

 

 

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ   ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ    ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

29/8-Τρ Προδρόμου Πανήγ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΟρθροςΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Ευλογημένη ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Στώμεν καλώς
29/8-Τρ Προδρόμου Πανήγ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΕυλογητόςΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Εσπέρας
27/8-Κυ ΗχΓ ΑπΕυ Μτθ ΙΒ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Θεία Λειτουργία
26/8-Σα Σάββατο ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Θεία Λειτουργία
20/8-Κυ ΗχΒ ΑπΕυ Μτθ ΙΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΘΛειτΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Ευχές Νεοελληνική
15/8-Τρ Κοίμησης Θεοτόκου ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΘΛειτΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΕυχέςΝεοελ
15/8-Τρ Κοίμησης Θεοτόκου ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Εσπερινός Κοιμήσεως Θεοτόκου
14/8-Δε Προεόρτ Κοιμήσεως ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Εσπερινός ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑΠρκλΜικρή Νεοελληνική Θεοτόκου
13/8-Κυ ΗχΑ ΑπΕυ Μτθ Ι ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΘΛειτΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Ευχές Νεοελληνική
11/8-Σα Εύπλου διακόνου ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Εσπερινός ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΠρκλΜικρή Θεοτόκου
07/8-Δε Δομετίου ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Εσπερινός ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑΠρκλΜικρή Νεοελληνική Θεοτόκου
06/8-Κυ Μεταμόρφωση ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Εσπερινός ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Θεία Λειτουργία
05/8-Σα Προ Μεταμόρφωσης ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Εσπερινός ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΠρκλΜικρή Θεοτόκου
04/8-Πα Επτά Παίδων ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Εσπερινός ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΠρκλΜικρή Νεοελληνική
03/8-Πε Οσ. Δαλμάτου ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Εσπερινός ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΠρκλΜικρή Θεοτόκου
02/8-Τε Αγ Στεφάνου ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Εσπερινός ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΠρκλΜικρή Νεοελληνική
Περισσότερες Ακολουθίες .... Περισσότερες Μαθητείες ....

 

 

 

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ   ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ   ΙΟΥΛΙΟΣ

30/7-Κυ Ηχ Βαρ Ματθαίου Η ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑΘΛειτουργία ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΝεοελΕυχές
29/7-Σα Σάββατο Η ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΘΛειτουργία
27/7-Πε Αγ Παντελεήμονας ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΘΛειτουργία
26/7-Τε Αγία Παρασκευή ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΘΛειτουργία
23/7-Κυ Ηχ πλΒ Ματθαίου Ζ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑΘΛειτουργία ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΝεοελΕυχές
21/7-Πα Οσ.ΙωάννηκΣυμεών ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Εσπερινός Οσίων Ιωάννου κ Συμεών - Παράκληση
20/7-Πε Προφήτη Ηλία ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑΘΛειτουργία
16/7-Κυ Ηχ πλΑ Πατέρων Δ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑΘΛειτουργία
14/7-Πα Αγ. Νικοδήμου ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Θ. Λειτουργία
11/7-Τρ Αγ. Όλγας ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Θ. Λειτουργία
9/7-Κυ ΗχΔ Ε Ματθαίου ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Θ. Λειτουργία ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑΝεολ. Ευχές
7/7-Σα Αγ. Κυριακής ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Εσπερ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Ορθρος ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑΘΛειτουργία
6/7-Τε Οσίου Σισώη ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Εσπερινός Οσίου Σισώη του Μεγάλου
5/7-Τε Αγ Αθανασίου εν Αθω ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Εσπερινός Οσίου Αθανασίου του Αθωνίτη
4/7-Τρ Αγ Ανδρέου Κήτης ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Εσπερινός Αγ Ανδρέου Κρήτης Ιεροσολυμίτου
2/7-Κυ ΗχΓ Δ Ματθαίου ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Θ. Λειτουργία ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑΝεολ. Ευχές
1/7-Σα Αγ. Αναργύρων ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Θ. Λειτουργία ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑΝεολ. Ευχές

 

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ   ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ     ΙΟΥΝΙΟΣ

30/6-Πα Δώδεκα Αποστόλων ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Θ. Λειτουργία
29/6-Πε Απ. Πέτρου- Παύλου ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Θ. Λειτουργία
25/6-Κυ ΗχΒ Γ΄ Ματθαίου ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Θ. Λειτουργία
24/6-Σα Γενέθλιο Προδρόμου ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Θ. Λειτουργία
23/6-Πα Πλδ Αγ Αγριπίνα ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Εσπ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΠρκΠροδρ
20/6-Τρ Γ΄ Ματθαίου ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Θ. Λειτουργία
18/6-Κυ ΗχΑ Β΄ Ματθαίου ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Θ. Λειτουργία
17/6-Σα Πλδ Σα Β Ματθαίου ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Θεία Λειτουργία
16/6-Πα Πλδ Αγ Τύχων ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Εσπ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΝεοΠρκΘεο
15/6-Πε ΗχΠλδ Πρ Αμώς ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Εσπερινός Παράκληση ΘεοτόκουΝεοΕλληνική
14/6-Τε ΗχΠλδ Πρ Ελισσαίου ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Εσπερινός Παράκληση ΘεοτόκουΝεοΕλληνική
13/6-Τρ ΗχΠλδ Αγ Ακυλίνης ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Εσπερινός Παράκληση ΘεοτόκουΝεοΕλληνική
11/6-Κυ Αγ Πάντων ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Όρθρος ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Θ. Λειτουργία
05/6-Δε Αγίου Πνεύματος ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Εσπερινός ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Θ. Λειτουργία
04/6-Κυ Πεντηκοστής ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Όρθρος ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Θ. Λειτουργία ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΝεοΕυχές
03/6-Ψυχοσάββατο ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Εσπερινός ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Θ. Λειτουργία

 

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ   ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ    ΜΑΪΟΣ

28/5-Κυ Πατέρων ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Ορθρος ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Θ. Λειτ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΝεοΕυχές
26/5-Πα Προδρόμου ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΟρθροςΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Θ. Λειτουργία
25/5-Πε Αναλήψεως ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΟρθροςΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Θ. Λειτουργία
24/5-Τε Απόδοση Πάσχα ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΟρθροςΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Θεία Λειτουργία
23/5-Τρ Εγκαίνια Χειροτονία ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΟρθροςΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Ευλογημένη ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Πληρώσωμεν
21/5-Κυ ΤυφλούΚωστ Ελένης ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Ευχές Νεοελληνικές
21/5-Κυ ΤυφλούΚωστ Ελένης ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΕυλογημένηΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑΟσοι πιστοί ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Εις Αγιος εις
14/5-Κυ Σαμαρείτιδος ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΕυλογημένηΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Οσοι πιστοί ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Εις Αγιος εις
13/5-Σα Σαμαρείτιδος ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΕυλογημένηΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Πληρώσωμεν
10/5-Τε Μεσοπεντηκοστής ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΕυλογημένηΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Πληρώσωμεν
08/5-Δε Ιωάννου κ Αρσενίου ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Ευλογημένη ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Πληρώσωμεν
07/5-Κυρ Παραλύτου ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Ευλογημένη ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Οσοι ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Και έσται ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΝΕυχές
06/5-Σα Μυροφόρων ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Ευλογημένη ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Πληρώσωμεν
05/5-Πα Αγ. Ειρήνης ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Ευλογημένη ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Πληρώσωμεν
02/5-Τρ Μ Αθανασίου ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Ευλογημένη ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Χερουβικό ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Κοινωνικό

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2023  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ   ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ

30/4-Κυ Μυροφόρων ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Ευλογημένη ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Χερουβικό ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Κοινωνικό
25/4-Τρ ΑπΕυα Μάρκου ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Ορθρος ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Θεία Λειτουργία
23/4-Κυ Θωμά, Αγ Γεωργίου ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Ευλογημένη ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Όσοι πιστοί ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Θ. Κοινωνία
23/4-Κυ Θωμά, Αγ Γεωργίου ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Εσπερινός ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Όρθρος Α΄ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Όρθρος Β΄
22/4-Σα Διακαινησίμου ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Ορθρος ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Θεία Λειτουργία
21/4-Πα Διακαινησίμου ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Ορθρος ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Θεία Λειτουργία
18/4-Δε Διακαινησίμου ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Όρθρος ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Θ. Λειτουργία ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Απλσ-Αντίδωρο
17/4-Δε Διακαινησίμου ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Ορθρ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Ευλογημένη ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Πληρώσωμεν
16/4-Κυ Πάσχα Λειτουργία ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Ευλογημένη ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Λειτουργικά ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Κοινωνικό
16/4-Κυ Πάσχα Ορθρος ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Κανόνας ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Δεύτε Εγκύκλιος ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Συνξ Αίνοι
16/4-Κυ Εσπερ Μ Βασιλείου ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Χερουβικό Λειτουργικά ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Κοινωνικό
16/4-Κυ Εσπερ Αναστάσεως ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Ευλογημένη ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Αναγνώσματα
15/4-ΜΣα Ορθρος ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Ευλογητἀρια ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Επιστροφή
15/4-ΜΣα Ορθρος ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Καθίσματα ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Συναξάρι ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Εγκώμια
15/4-ΜΠα Αποκαθήλωση ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Αναγνώσματα ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Πληρώσωμεν Αποκαθήλωση
15/4-ΜΠα Αποκαθήλωση ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Ενάτη Ωρα  ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑΕυλογητός ο Θεός
14/4-Μεγάλη Παρασκευή ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑΌρθρος Ακλ6η ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑΌρθρος Ακλ7η
14/4-Μεγάλη Παρασκευή ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑΌρθρος Ακ3η ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑΌρθρος Ακ4η ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Όρθρος Ακ5η
14/4-Μεγάλη Παρασκευή ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Όρθρος Ακλ 1η ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑΌρθρος Ακλ 2η
13/4-Μεγάλη Πέμπτη ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Θ. Λειτ Α΄  ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑΘ. Λειτ Β΄
13/4-Μεγάλη Πέμπτη ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Όρθρος Α΄ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑΌρθρος Β΄
12/4-Μεγ. Τετάρτη ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Ακολουθία Ευχελαίου
12/4-Μεγάλη Τετάρτη ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Ενάτη ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑΠροηγ. Λειτ Α΄ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Προηγ. Λειτ Β΄
12/4-Μεγάλη Τετάρτη ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Όρθρος Α΄ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑΌρθρος Β΄
11/4-Μεγάλη Τρίτη ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Όρθρος Α΄ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑΌρθρος Β΄
10/4-Μεγάλη Δευτέρα ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Όρθρος Α΄ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑΌρθρος Β΄
09/4-Κυ Κυριακή Βαϊων ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΘΛτ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΝεΕυχές
08/4-Σα Ανάσταση Λαζάρου ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Ενάτη ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Ευλογημένη ... ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Κατευθυνθήτω ...
06/4-Πε Αγ. Ευτυχίου ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Ενάτη ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Προηγιασμένη Θ. Λειτ.
05/4-Τε 2ο Δημ Σχολείο ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Εσπερινός
02/4-Κυ Ε΄ Νηστειών ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Ευχές
02/4-Κυ Ε΄ Νηστειών ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Ορθρος ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΘΛ Ευλογημένη ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΘΛ Εξαιρέτως
01/4-Σα Ακάθιστος Υμνος ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Θ.Λειτουργία
01/4-Σα Ακάθιστος Υμνος ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΑΥεΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΑΥεΒ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΑΥεΓ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΑΥεΔ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΑΥεΕ

 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2023  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ   ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ

30/3-Πε Ιωάννη Κλίμακος ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Ενάτη ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Προηγιασμένη Θ. Λειτ.
26/3-Κυ Δ΄ Νηστειών ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Θ.Λειτ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Ευχές
25/3-Σα Ευαγγελισμού ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΕσπερινόςΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Ορθρος ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Θεία Λειτουργία
24/3-Πα Δ΄ Νηστειών ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Εσπερινός ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Μ. Απόδειπνο
19/3-Κυ Γ΄ Νηστειών ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Θ.Λειτ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Ευχές
18/3-Σα Γ΄ Χαιρετισμοί ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Χαιρετισμοί
16/3-Πε Σαββίνου κ Χριστοδ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Ενάτη ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία
13/3-Δε ΜεΚαταν Εσπερινός ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Εσπερινός
12/3-Κυ Β΄ Νηστειών ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Ορθρος ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Θεία Λειτουργία
11/3-Σα Β΄ Χαιρετισμοί ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Χαιρετισμοί
9/3-Πε Σαράντα Μαρτύρων ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Ενάτη ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία
5/3-Κυ Α΄ Νηστειών ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Δέηση Ορθοδοξία ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Δέηση Τέμπη Ανακοινώσεις
5/3-Κυ Α΄ Νηστειών ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Ορθρος ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Θεία Λειτουργία ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Ευχές ΘΛτ
4/3-Σα Α΄ Χαιρετισμοί ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Χαιρετισμοί
2/3-Πε Α΄ Νηστ Ευχέλαιο ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Ευχέλαιο

 

 

 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2023  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ   ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ

27/2-Δε Α΄ Νηστειών ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Εσπερινός
26/2-Κυ Συγχωρήσεως ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑΘΛειτ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΝΕυχές
24/2-Πα Προδρόμου α β ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑΕσπερινός ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑΘ. Λειτ
19/2-Κυ Κρίσεως ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑΟρθρος ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑΘ. Λειτ
18/2-Σα Ψυχοσάββατο ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑΕσπ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑΟρθρος ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑΘΛειτ
12/2-Κυ Ασώτου ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑΟρθρος ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑΘ. Λειτ
11/2-Σα Αγίου Βλασίου ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Ορθρος ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Θ. Λειτουργία
10/2-Πα Αγ Χαραλάμπους ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑΟρθρος ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑΘ. Λειτουργία
06/2-Δε Φωτίου Μεγάλου ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑΘ. Λειτουργία
05/2-Κυ Τελώνου Φαρισαίου ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑΘ. Λειτουργία
04/2-Σα Οσίου Ισιδώρου ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Ορθρος ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Θ. Λειτουργία
02/2-Πε Υπαπαντής Κυρίου ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Θ. Λειτουργία
01/2-Tε Αγίου Τρύφωνα ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑΘ. Λειτουργία

 

 

 

 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2023  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ   ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ

30/1-Δε Τριών Ιεραρχών ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑΘ. Λειτουργία
29/1-Κυ ΗχΠλΔ ΜτθΙΖ΄ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑΘ. Λειτουργία ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΝΕυχές
28/1-Σα Εφραίμ τ Σύρου ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Θ. Λειτουργία
27/1-Πα Ιωαν. Χρυσοστόμου ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Θ. Λειτουργία
25/1-Τε Γρηγορίου Θεολόγου ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Θ. Λειτουργία
22/1-Κυ ΗχΒαρύς ΛκΙΕ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑΘ. Λειτουργία ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΝΕυχές
21/1-Σα Μαξίμου Νεοφύτου ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Θ. Λειτουργία
20/1-Πα Αγ. Ευθυμίου ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Θ. Λειτουργία
18/1-Τε Αγ. Αθανασίου ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑΘ. Λειτουργία ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΝΕυχές
17/1-Τρ Αγ. Αντωνίου ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑΘ. Λειτουργία
15/1-Κυ ΗχΠλΒ ΛκΙΒ ΑπΚΘ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Θ. Λειτουργία
14/1-Σα Μετά τά Φώτα ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Θ. Λειτουργία
8/1-Κυ Μετά τα Φώτα ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Θεία Λειτουργία
7/1-Σα Σύναξη Προδρόμου ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑΘ. Λειτουργία
6/1-Πα Μ.Αγιασμός ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Μ. Αγιασμός
6/1-Πα Θεοφανείων ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΟρθροςΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑΘ. Λειτουργία
5/1-Πε ΕσπΛειτ Μ.Αγιασμός ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑΘ. Λειτουργία ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Μ. Αγιασμός
4/1-Τε Μ. Ώρες Θεοφανείων ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Α΄ ΏραΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Γ΄ Ώρα ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Στ΄ Ώρα ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Θ΄ Ώρα
1/1-Κυ Περιτομή ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΟρθροςΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑΘ. Λειτουργία ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΝΕυχές

 

 

 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ   ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ

31/12-Σα Απ Χριστουγέννων ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Θεία Λειτουργία ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΝΕυχές
26/12-Δε Σύναξη Θεοτόκου ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΑποΕυα ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΝΕυχές
26/12-Δε Σύναξη Θεοτόκου ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Θεία Λειτουργία
25/12-Κυ Χριστουγέννων ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Ορθρος ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΘΛτ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΝΕυχές
25/12-Κυ Χριστουγέννων ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Εσπερινός
24/12-Σα πρ Χρι Γεννήσεως ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑΘ. Λειτουργία ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΝΕυχές
23/12-Πα ΜΩρ Χριστουγένων ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΝΑπόΕυαγγ Ευχές
22/12-Πε Αγ Αναστασίας ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑΘ. Λειτουργία ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΝΕυχές
18/12-Κυ πρ Χρι Γεννήσεως ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑΘ. Λειτουργία ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΝΕυχές
11/12-Κυ ΗχΑ ΛκΙΑ ΑπΚΘ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑΘ. Λειτουργία ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΝΕυχές
9/12Πα Αγ Αννης ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Θεία Λειτουργία
9/12-Πα Αγ Αννης ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Εσπερινός ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Παράκληση Νεοελληνική ζηθ
6/12-Τρ Αγιος Νικόλαος ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Θεία Λειτουργία
4/12-Κυ ΗχΠδ ΛκΙ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑΘ. Λειτουργία ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΝΕυχές

 

 

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ   ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ

30/11-Τε Απ. Ανδρέα ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑΘ. Λειτουργία ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΝΕυχές
27/11-Κυ ΗχΠΒα ΛκΙΓ ΑπΚΔ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑΘ. Λειτουργία ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΝΕυχές
26/11-Σα Αγ Στυλιανός ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Θ. Λειτουργία
25/11-Πα Αγ Αικατερίνης ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Θ. Λειτουργία
21/11-Δε Εισόδια Θεοτόκου ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΘΛειτουργία
20/11-Κυ ΗχΠλΒ ΛκΘ ΑπΚΓ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΘΛειτουργία
16/11-Τε Απ.Ευαγ Ματθαίου ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Θεία Λειτουργία
14/11-Δε Απ. Φιλίππου ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΘΛειτουργία
13/11-Κυ ΛκΗ Χρυσοστόμου ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΘΛειτουργία
09/11-Τε Αγίου Νεκταρίου ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑΘ. Λειτουργία ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΝΕυχές
06/11-Κυ ΗχΔ ΛκΖ ΑπΚα ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΘΛειτουργία
05/11-Σα Ετήσ Μνημόσυνο ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Μνημόσυνο
05/11-Σα Δημ Μητακάκη ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑΘεία ΛειτουργίαΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑΝεο Ευχές

 

 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ   ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ

30/10-Κυ ΗχΓ ΛκΕ ΑπΙΘ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΟρθροςΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Θεία Λειτουργία
26/10-Τε Αγίου Δημητρίου ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΟρθροςΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Θεία Λειτουργία
23/10-Κυ ΗχΒ ΛκΣτ ΑπΙΘ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Θεία Λειτουργία
16/10-Κυ ΗχΑ ΛκΔ ΑπΙΗ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Θεία Λειτουργία
10/10-Δε Αγ Ευλαμπίου-ίας ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑΘΛειτ
09/10-Κυ ΗχΠλΔ ΛκΓ ΑΙΖ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Θεία Λειτουργία
06/10-Πε Απο Θωμά ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Εσπερινός ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΟρθροςΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑΘεία Λειτουργία
02/10-Κυ ΗχΒαρύς ΛκΒ ΑΙΣτ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Θεία ΛειτουργίαΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΝΕυχές

 

 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ   ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ

26/09-Κυ Ιωάννου Θεολόγου ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Θεία Λειτουργία
25/09-Κυ ΗχΠλΒ Λουκά Α΄ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Θεία Λειτουργία ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Νεοελληνικές Ευχές
24/09-Σα Αγ Θέκλας ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Θεία Λειτουργία ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Νεοελληνικές Ευχές
23/09-Πα Προδρόμου Σύλλη ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Θεία Λειτουργία
18/09-Κυ ΗχΠλΑ μτ Υψωση ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Θεία Λειτουργία ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Νεοελληνικές Ευχές
14/09-Τε Υψωση τ Σταυρού ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Θεία Λειτουργία ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Νεοελληνικές Ευχές
14/09-Τε Υψωση τ Σταυρού ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Εσπερινός ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΟρθροςΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Τελετή Υψώσεως
11/09-Κυ ΗχΔ πρ Υψώσεως ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Θεία ΛειτουργίαΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΝΕυχές
09/09-Πα Ιωακείμ κ Αννης ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Θεία Λειτουργία
09/09-Πα Ιωακείμ κ Αννης ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Εσπερινός Παράκληση
08/09-Πε Γενέθλιο Θεοτόκου ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Θεία Λειτουργία
04/09-Κυ ΗχΓ Ματθαίου ΙΒ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Θεία Λειτουργία
01/09-Πε Ινδίκτου ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Θεία Λειτουργία

 

 

 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ   ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ

30/08-Τρ ΠροδρόμουΑπόδοσ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Εσπερινός
29/08-Δε Προδρόμου ΘΛτ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Ευλογημένη ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑΕίπωμεν ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Κοινωνικό
29/08-Δε Προδρόμου Εσπερ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Ευλογητός ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Φως ιλαρόν
28/08-Κυ ΗχΒ Ματθαίου ΙΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Θεία Λειτουργία
21/08-Κυ ΗχΑ Ματθαίου Ι ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΘΛτ
15/08-Δε Κοίμηση Θεοτόκου ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΘείαΛ
15/08-Δε Κοίμηση Θεοτόκου ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑΕσπερινός
14/08-Κυ Ηχ8 Ματθαίου Θ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΘΛτ
13/08-Σα Μεταμορ Απόδοση ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Εσπερινός ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΜικρήΠρκΝεοελληνική Θεοτόκου
12/08-Πα Φωτίου Ανικήτου ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Εσπερινός ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Μικρή Πρκ Θεοτόκου
11/08-Πε ΑγΕύπλου διακόνου ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Εσπερινός ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΜικρήΠρκΝεοελληνική Θεοτόκου
10/08-Τε Αγ Λαυρεντίου ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Εσπερινός ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΜικρήΠρκΝεοελληνική Θεοτόκου
08/09-Τρ Απ Ματθία ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Εσπερινός ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Μεγάλη Πρκ Θεοτόκου
08/08-Δε Αγ Αιμιλιανού ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Εσπερινός ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Μικρή Πρκ Θεοτόκου
07/08-Κυ Ηχ7 Ματθαίου Η ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑΘείαΛειτουργία
06/08-Σα Μεταμορφώσεως ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Θ. Λειτουργία
05/08-Πα Προεόρτια ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Εσπερινός ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΜικρήΠρκΘεοτόκου
04/08-Πε Αγ Παίδων ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Εσπερινός ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Μικρή Νεοελληνική Πρκ Θεοτόκου
03/08-Τε Αγ Οσίων ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Εσπερινός ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Μεγάλη Πρκ Θεοτόκου
02/08-Τρ Αγ Στεφάνου ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Εσπερινός ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΜικρήΠρκΘεοτόκου

 

 

 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2022  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ   ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ

31/07-Κυ Ηχ6 Ματθαίου Ζ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΘΛτ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΝΕυχές
30/07-Σα Σάββατο ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Θεία Λειτουργία
27/07-Τε Αγ Παντελεήμονος ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Θεία Λειτουργία
26/07-Τρ Αγ Παρασκευής ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΘΛτ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΝΕυχές
24/07-Κυ Ηχ5 Ματθαίου Στ΄ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΘΛτ
20/07-Τε Πρφ Ηλία ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΘΛτ
17/07-Κυ ΗχΔ Πατέρων Δ΄ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΘΛτ
16/07-Σα Σάββατο Ε ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΘΛτ
11/07-Δε ΑγΕυφημίαςκΟλγας ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΝΕυχές
11/07-Δε ΑγΕυφημίαςκΟλγας ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Θεία Λειτουργία
10/07-Κυ ΗχΓ Ματθαίου Δ΄ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΘΛτ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΝΕυχές
07/07-Πε Αγ Κυριακής ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΘΛτ
03/07-Κυ ΗχΒ Ματθαίου Γ΄ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΘΛτ
02/07-Σα Θεοτόκου ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΘΛτ
01/07-Πα Αγιοι Ανάργυροι ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΘΛτ

 

 

 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2022  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ   ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ

20/06-Δε Χειροτονία Β πρεσβ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑΘεία Λειτουργία
01/06-Τε Απόδοση Πάσχα ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑΕσπ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Ορθρος ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Θ.Λειτ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΘΛτ Ευχές

 

 

 

ΜΑΪΟΣ 2022  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ   ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ  

23/05-Δε Χειροτονία π Θωμά ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Εσπ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Ορθρος ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑΘεία Λειτουργία
20/05-Πα Σύναξη Ενοριακή ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Εσπ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΠρκΠρδ
13/05-Πα Σύναξη Ενοριακή ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Εσπ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΠρκΠρδ
06/05-Πα Σύναξη Ενοριακή ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Εσπ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΠρκλΘεοτ
01/05-Κυ Θωμά ΘΛτ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Ευλογημένη ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΧερουβικόΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Κοινωνικό

 

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ   ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ   

30/04-ΣαΔιακαινησίμου ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΘΛ ΕυλογημένηΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑπ Αχιλλέας
25/04-ΔεΔια Αγ. Γεωργίου ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Εσπερινός ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Ορθρος ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Θεία Λειτουργία
24/04-Κυ Πάσχα ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Παννυχίδα ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Θεία Λειτουργία
10/04-Κυ Ε Νηστειών ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΝεοΕυχές ΜΒασ

 

 

 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2022    ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ   ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ    

25/03-Πα Ευαγγελισμού ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Εσπερινός      ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Θεία Λειτουργία
07/03-Δε Εσπ Συγχωρήσεως ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Κυ Α΄ Νηστειών
06/03-Κυ ΗχΔ Συγχωρήσεως ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Θ Λειτουργία ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Ευχές Νεοελληνικές

 

 

 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022    ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ 

26/02-Σα Ψυχοσάββατο ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Θεία Λειτουργία
26/02-Σα Ψυχοσάββατο ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Εσπερινός

 

 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022    ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ 

15/01-Σα Μνημ Καρπενησίου ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Θεία Λειτουργία ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Μνημόσυνο Απόλυση
09/01-Κυ Κυ μετά τα Φώτα ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Θεία ΛειτουργίαΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΘΛτ Ευχές
07/01-Πα Σύναξη Προδρόμου ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Θεία Λειτουργία
06/01-Πε Θεοφάνεια ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Παίρνουν Αντίδωρο κ Αγιασμό ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Ευχές
06/01-Πε Θεοφάνεια ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Θεία ΛειτουργίαΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Μέγας Αγιασμός
01/01-Σα Περιτομή Μ. Βασλ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Θεία Λειτουργία

 

 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021 ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ   ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ

26/12-Κυ Συν. Θεοτόκου ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Θεία Λειτουργία
25/12-Σα Χριστούγεννα ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Θεία Λειτουργία
04/12-Δε Αγ. Βαρβάρας ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Θεία Λειτουργία

 

 

 

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021 ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ   ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ

21/11-Κυ Ηχ πλΑ Εισόδια ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Θεία Λειτουργία
13/11-Σα Αγ. Χρυσοστόμου ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Θεία Λειτουργία
07/11-Κυ ΗχΓ ΛκΗ ΑπΚ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Νεοελληνικές Ευχές

 

 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021 ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ   ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ

17/10-Κυ Ηχπδ ΑγΠατέρωνΖ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ Θεία Λειτουργία

 

 

 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2021

ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ 29/08 ΘΛτ Αγ. Ιωάννου Προδρόμου
ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ 29/08 Όρθρος Αγ. Ιωάννου Προδρόμου
ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ 29/08 Εσπερινός Αγ. Ιωάννου Προδρόμου