ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΟΣ
ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΑΓΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΑΓΙΟΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΑΓΙΟΠΑΤΕΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΟΥΣΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΙ ΥΜΝΟΙ ΠΑΙΔΙΑ ΝΕΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ - ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΝΕΑ

 

 

ΟΚΤΩΗΧΟΣ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ
 
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΣΙΚΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ
 
ΕΝΟΡΙΑΚΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ
 
ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ΟΚΤΩΗΧΟΣ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ

 

ΟΚΤΩΗΧΟΣ
ΟΚΤΩΗΧΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ἦχος πρῶτος
ΟΚΤΩΗΧΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ἦχος δεύτερος
ΟΚΤΩΗΧΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ἦχος τρίτος
ΟΚΤΩΗΧΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ἦχος τέταρτος
   

 

 

 

ΚΥΡΙΑΚΗΣ
ΟΚΤΩΗΧΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ἦχος πλάγιος α΄
ΟΚΤΩΗΧΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ἦχος πλάγιος δεύτερος
ΟΚΤΩΗΧΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ἦχος βαρύς
ΟΚΤΩΗΧΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ἦχος πλάγιος τέταρτος
ΟΚΤΩΗΧΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ἐωθινά καί Ἐξαποστειλάρια

 

ΟΚΤΩΗΧΟΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
Ἦχος Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκ Σάββατο
Πρῶτος ΟΚΤΩΗΧΟΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΟΚΤΩΗΧΟΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΟΚΤΩΗΧΟΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΟΚΤΩΗΧΟΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΟΚΤΩΗΧΟΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ  
Δεύτερος ΟΚΤΩΗΧΟΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΟΚΤΩΗΧΟΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΟΚΤΩΗΧΟΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΟΚΤΩΗΧΟΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΟΚΤΩΗΧΟΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ  
Τρίτος ΟΚΤΩΗΧΟΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΟΚΤΩΗΧΟΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΟΚΤΩΗΧΟΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΟΚΤΩΗΧΟΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΟΚΤΩΗΧΟΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ  
Τέταρτος ΟΚΤΩΗΧΟΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΟΚΤΩΗΧΟΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΟΚΤΩΗΧΟΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΟΚΤΩΗΧΟΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΟΚΤΩΗΧΟΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ  

 

Πλάγιος Πρῶτος ΟΚΤΩΗΧΟΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΟΚΤΩΗΧΟΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΟΚΤΩΗΧΟΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΟΚΤΩΗΧΟΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΟΚΤΩΗΧΟΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ  
Πλάγιος Δεύτερος ΟΚΤΩΗΧΟΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΟΚΤΩΗΧΟΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΟΚΤΩΗΧΟΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΟΚΤΩΗΧΟΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΟΚΤΩΗΧΟΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ  
Βαρύς ΟΚΤΩΗΧΟΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΟΚΤΩΗΧΟΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΟΚΤΩΗΧΟΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΟΚΤΩΗΧΟΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΟΚΤΩΗΧΟΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ  
Πλάγιος Τέταρτος ΟΚΤΩΗΧΟΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΟΚΤΩΗΧΟΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΟΚΤΩΗΧΟΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΟΚΤΩΗΧΟΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΟΚΤΩΗΧΟΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ  

 

 

Στά μαθήματα τῆς Ψαλτικῆς τῆς Ἐνορίας μας, γιά νά μποροῦν μέ περισσότερη ἄνεση καί εὐκολία οἱ πρακτικοί ἱεροψάλτες μας νά βρίσκουν καί νά ψάλλουν τούς ὕμνους καί τά τροπάρια χωρίς δυσκολία, δημιουργοῦμε διάφορες σειρές ἀπό Τεύχη Ἀκολουθιῶν.

Ἡ πρώτη σειρά περιέχει τά τροπάρια τῆς Ὀκτωήχου τῆς Κυριακῆς μέ τά ἀντίστοιχα Ἑωθινά, Ἐξαποστειλάρια καί Δοξαστικά.

Ἡ δεύτερη σειρά περιέχει τά τροπάρια τῆς Ὀκτωήχου τῆς Ἑβδομάδος ἀπό Δευτέρα μέχρι Σάββατο.

 

Ἔναρξη 24-06-2012 Ἐπιστροφή Ἀνανέωση 24-07-2012