ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΟΣ
ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΑΓΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΑΓΙΟΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΑΓΙΟΠΑΤΕΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΟΥΣΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΙ ΥΜΝΟΙ ΠΑΙΔΙΑ ΝΕΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ - ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΝΕΑ

 

 
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΠΑΤΕΡΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ
 
ΕΟΡΤΙΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ
ΑΓΙΟΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
 
ΕΝΘΥΜΙΟ ΕΟΡΤΗΣ
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑ
ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΑΣΚΗΤΩΝ

 

 

ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

 

    ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ κ ΤΙΤΛΟΣ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ
ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

 

 

 

 

 
01ο... ΦΛ_001 / 02-04-1995 "Σύν Θεῷ" Τό πρῶτο Ἐνοριακό Φυλλάδιο
02ο... ΦΛ_002 / 14-04-1995 Χριστός Ἀνέστη, Ἀναστάσιμο
03ο... ΦΛ_003 / 07-01-1996 Θεάρεστη ἡ καινούργια χρονιά
04ο... ΦΛ_004 / 28-01-1996 Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες
05ο... ΦΛ _005 / 16-06-1996 "Γνώσεσθε τήν ἀλήθειαν..."

 

06ο... ΦΛ_006 / 30-06-1996 Τί θά προτιμήσεις;
07ο... ΦΛ_007 / 02-02-1997 Στό ξεκίνημα
08ο... ΦΛ_008 / 02-03-1997 Νηστεύσωμεν ἵνα ἐλεήσωμεν
09ο... ΦΛ_009 / 27-04-1997 Κυριακή Σαμαρείτιδος
10ο... ΦΛ_010 / 01-06-1997 Ψυχοσάββατο Πεντηκοσταρίου

 

11ο... ΦΛ_011 / 31-01-1999 Ἡ κενοδοξία
12ο... ΦΛ_012 / 14-02-1999 Κυριακή τῆς Κρίσεως
13ο... ΦΛ_013 / 14-03-1999 Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν
14ο... ΦΛ_026 / 02-11-2003 Ἐνοριακή Παρουσία
15ο... ΦΛ_029 / 16-11-2003 Σκοπός τῆς Ἐνορίας

 

16ο... ΦΛ_031 / 30-11-2003 Προϋπάντηση ἀλλά ἐκκλησιαστικά
17ο... ΦΛ_034 / 14-12-2003 Κάθε πότε μποροῦμε νά κοινωνοῦμε;
18ο... ΦΛ_049 / 14-03-2004 Χρειάζεται νηστεία πρίν τή Θεία Κοινωνία;
19ο... ΦΛ_050 / 28-03-2004 Πῶς τήν περιμένουμε τή Θεία Κοινωνία;
20ο... ΦΛ_051 / 18-04-2004 Κυριακή τοῦ Θωμᾶ

 

    ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ κ ΤΙΤΛΟΣ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ

 

 

 

 
21ο... ΦΛ_053 / 20-06-2004 Ὁ Ποιμήν ὁ καλός
22ο... ΦΛ_057 / 28-11-2004 Νηστεία σωματική ἤ πνευματική;
23ο... ΦΛ_065 / 30-01-2005 πατέρας Πατέρας ΠΑΤΕΡΑΣ
24ο... ΦΛ_068 / 27-02-2005 τριώδιο κ ΤΡΙΩΔΙΟ
25ο... ΦΛ_071 / 27-03-2005 Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς

 

26ο... ΦΛ_085 / 02-10-2005 Χριστιανός=Ἰσόβιος Μαθητής τοῦ Χριστοῦ
27ο... ΦΛ_100 / 07-01-2006 "Σύν Θεῷ" Τό 100ο Φυλλάδιο
28ο... ΦΛ_106 / 02-02-2006 Ἡ ἑορτή τῆς μητέρας
29ο... ΦΛ_110 / 05-03-2006 Ὁ δρόμος τῆς σωτηρίας
30ο... ΦΛ_114 / 02-04-2006 Ἡ Προσευχή τῶν Ὁσίων

 

31ο...ΦΛ_116 / 30-04-2006 Ἡ δύναμη τῆς πίστεως
32ο... ΦΛ_121 / 01-06-2006 Ἐγώ εἰμι μεθ' ὑμῶν
33ο... ΦΛ_123 / 01-07-2006 Θεραπεία σώματος καί ψυχῆς
34ο... ΦΛ_125/ 01-08-2006 Παναγία Θεοτόκε πρέσβευε ὑπέρ ἡμῶν
35ο... ΦΛ_128 / 01-09-2006 Ἀρχή Ἐκκλησιαστικοῦ Ἔτους

 

36ο... ΦΛ_132 / 01-10-2006 Ἡ σπορά τῶν γεωργῶν
37ο... ΦΛ_139 / 01-12-2006 Ὡραιοποίηση ἤ Σωτηρία;
38ο... ΦΛ_147 / 01-03-2007 Μετάνοια-Ἐξομολόγηση-Συγχώρηση
39ο... ΦΛ_153 / 06-05-2007 Πνευματική λατρεία
40ο... ΦΛ_165 / 28-10-2007 Τῆς σκέπης σου Παρθένε...

 

    ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ κ ΤΙΤΛΟΣ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ

 

 

 

 
 
 
 

 

 
41ο...ΦΛ_173 / 07-01-2008 Σύναξις Προδρόμου
42ο...ΦΛ_183 / 06-04-2008 Ὁ Ὅσιος Ἰωάννης ὁ Κλίμακος
43ο...ΦΛ_185 / 04-05-2008 Ὁ Ἀπόστολος Θωμᾶς
44ο...ΦΛ_193 / 29-08-2008 Πότε ὠφελούμαστε στὶς Συνάξεις;
45ο...ΦΛ_200 / 26-10-2008 Οἱ πιστοί ἑνωμένοι στήν Ἐκκλησία

 

46ο...ΦΛ_209 / 07-01-2009 Σύναξις Προδρόμου
47ο...ΦΛ_215 / 01-03-2009 Ἀλλοίμονο σέ μένα!
48ο...ΦΛ_229 / 29-08-2009 Ὁ πιστός ζεῖ στή γῆ, ἀλλά ἀτενίζει τά αἰώνια
49ο...ΦΛ_239 / 13-12-2009 Ἡ Ἐνορία μᾶς προσκαλεῖ
50ο...ΦΛ_241 / 07-01-2010 Σήμερα τά Θεοφάνεια

 

51ο...ΦΛ_247 / 07-03-2010 Γ΄Κυριακή τῶν Νηστειῶν
52ο...ΦΛ_250 / 11-04-2010 Κυριακή τοῦ Θωμᾶ
53ο...ΦΛ_263 / 29-08-2010 Ὁ Κήρυκας τῆς μετάνοιας
54ο...ΦΛ_280 / 07-01-2011 Ἡ Σύναξη τοῦ τιμίου Προδρόμου
55ο...ΦΛ_291 / 01-05-2011 Θέλουμε ἄραγε νά σωθοῦμε;

 

56ο...ΦΛ_300 / 24-07-2011 Ἀξιοποιοῦμε τά τάλαντα;
 
 
 
 

 

 

 

ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ "ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ"

 

Ἡ Ἐνορία μας τόν Ἀπρίλιο τοῦ 1995 ἐγκαινίασε μία νέα μορφή ἐπικοινωνίας μέ τόν πιστό λαό τοῦ Θεοῦ. Στήν προσπάθειά μας, νά βρεθοῦμε πιό κοντά μέ τούς ἀνθρώπους τῆς Ἐνορίας μας, ἀλλά καί μέ κάθε πιστό χριστιανό πού θέλει νά ἐνημερωθεῖ καί νά ὠφεληθεῖ πνευματικά, σκεφθήκαμε νά ἀρχίσουμε νά ἐκδίδουμε Ενοριακά Φυλλάδια.

Τό Ενοριακό Φυλλάδιο ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ἄρχισε νά κυκλοφορεῖ στίς 02-04-1995. Περιέχει θέματα πνευματικῆς φύσεως καί ἐνοριακῆς δράσεως.

 

 

Ἔναρξη 20-06-2007 Ἐπιστροφή Ἀνανέωση 1-12-2022

 

 

 
ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΡΡΩΣΤΟΥΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΝΟΥΘΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΝΘΟΥΝΤΕΣ
 
ΕΚΛΟΓΑΔΙΟ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ
ΕΚΛΟΓΑΔΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΩΝ
 
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΣΠΙΘΑ
ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΛΥΧΝΑΡΙ
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΦΛΟΓΑ