ΕΝΟΡΙΑΚΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021

 
 
 
ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ 29/04 Θ. Λειτουργία Μεγάλης Πέμπτης
ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ 29/04 Όρθρος Μεγάλης Πέμπτης
ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ 28/04 Ευχέλαιο Μ. Τετάρτης
ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ 28/04 Εσπερινός απλός Μεγάλης Τετάρτης
ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ 28/04 Όρθρος Μεγάλης Τετάρτης
ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ 27/04 Προηγιασμένη Μεγάλης Τρίτης
ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ 27/04 Όρθρος Μεγάλης Τρίτης
ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ 26/04 Εσπερινός απλός Μεγάλης Δευτέρας
ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ 26/04 Ώρες λιτές Μεγάλης Δευτέρας
ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ 26/04 Όρθρος Μεγάλης Δευτέρας
ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ 25/04 Θ. Λειτουργία Κυριακής Βαΐων
ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ 25/04 Όρθρος Κυριακής Βαΐων
ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ 25/04 Εσπερινός Κυριακής Βαΐων
ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ 24/04 Θ.Λειτ. Σαββάτου του Λαζάρου
ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ 24/04 Νη ΣτΣα Όρθρος του Λαζάρου
ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ 24/04 Νη ΣτΣα Εσπερινός του Λαζάρου
ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ 23/04 Νη ΣτΠα Όρθρος
ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ 23/04 Νη ΣτΠα Εσπερινός
ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ 22/04 Νη ΣτΠε Όρθρος - Θ΄Ώρα
ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ 22/04 Νη ΣτΠε Εσπερινός - Απόδειπνο
ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ 21/04 Νη ΣτΤε Όρθρος - Γ΄ Ώρα
ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ 21/04 Νη ΣτΤε Εσπερινός - Απόδειπνο
ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ 19/04 Κατ. Εσπ. Κυριακής Στ΄ Νηστειών
ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ 18/04 Θ.Λειτ. Κυριακής Ε΄ Νηστειών
ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ 17/04 Θ.Λειτ. Σαββάτου Ακαθίστου Ύμνου
ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ 17/04 Ακάθιστος Ύμνος
ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ 04/04 ΘΛτ Κυριακή Σταυροπροσκυνήσεως
ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ 03/04 Τρίτη Στάση Χαιρετισμών
ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ 03/04 Νηστειών Γ Εσπερινός Σαββάτου
ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ 02/04 Νηστειών Γ Ορθρος Παρασκευής
ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ 02/04 Νηστειών Γ Εσπερινός Παρασκευής
ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ 01/04 Νηστειών Γ Ορθρος Πέμπτης
ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ 01/04 Νηστειών Γ Εσπερινός Πέμπτης

 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2021
ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ 31/03 Νηστειών Γ Όρθρος Τετάρτης
ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ 31/03 Νηστειών Γ Εσπερινός Τετάρτης
ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ 30/03 Νηστειών Γ Ορθρος Τρίτης
ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ 30/03 Νηστειών Γ Εσπερινός Τρίτης
ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ 29/03 Νηστειών Γ Ορθρος Δευτέρας
ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ 14/03 Νεοελ. Ευχές - Μθτ ΘΛτ Κυριακής
ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ 09/03 Νεοελ. Ευχές ΘΛτ Αγ 40 Μαρτύρων
ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ 07/03 Θ.Λτ Κυριακή της Κρίσεως
ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ 07/03 Μθτ κ Νεοελ. Ευχές Κυρ Κρίσεως

 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021
ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ 28/02 Κυριακή του Ασώτου
ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ 26/02 Αγίων Φωτεινής κ Θεοκλήτου
ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ 21/02 Μνημόσυνα Μθτ Τελώνη κ Φαρισ
ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ 07/02 Μνημόσυνο Αυγουστίνου

 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021
ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ 01/01 Εσπ Περιτομή Μ Βασιλείου  
ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ 01/01 Ορθ Περιτομή Μ Βασιλείου  
ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ 01/01 ΘΛτ Περιτομή Μ Βασιλείου  
ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ 02/01 Εσπ Προεόρτια Σιλβέστρου  
ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ 02/01 Ορθ Προεόρτια Σιλβέστρου  
ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ 03/01 Εσπ Κυρ πρ Φώτων  
ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ 03/01 Ορθ Κυρ πρ Φώτων  
ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ 03/01 ΘΛτ Κυρ πρ Φώτων  
ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ 04/01 Εσπ Αποστόλων κΘεοκτίστου  
ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ 04/01 Ορθ Αποστόλων κΘεοκτίστου  
ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ 05/01 Εσπ Θεωνά κ Συγκλητικής  
ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ 05/01 Ορθ Θεωνά κ Συγκλητικής  
ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ 05/01 Μ. Ώρες Θεοφανείων  
ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ 06/01 Εσπ Θεοφανείων  
ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ 06/01 Ορθ Θεοφανείων  
ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ 06/01 Θ.Λτ Θεοφανείων  
ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ 07/01 Εσπ Συνάξεως Προδρόμου  
ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ 07/01 Ορθ Συνάξεως Προδρόμου  
ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ 07/01 Θ.Λτ Συνάξεως Προδρόμου  
ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ 10/01 Θ.Λτ Κυ μετά Φώτα  
ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ 10/01 Εξόδιος Βεσελίνκας Άρσοβα  
ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ 17/01 Κεκοιμημένοι Ενορίας  
ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ 18/01 Θ.Λτ Αγ. Αθανασίου  
ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ 19/01 Θ.Λτ Αγ. Μάρκου  
ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ 20/01 Θ.Λτ Αγ. Ευθυμίου  
ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ 24/01 Θ.Λτ Κυ Οσίας Ξένης  
ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ 25/01 Θ.Λτ Αγ. Γρηγορίου  
ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ 27/01 Θ.Λτ Αγ. Χρυσοστόμου  
ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ 31/01 Όρθ Κυ ΗχΑ ΑγΑναργύρων  
ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ 31/01 Θ.Λτ Κυ ΗχΑ ΑγΑναργύρων