ΕΝΟΡΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΞΕΙΣ

 

   ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021
ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ 14/04 Τετάρτη ΝεοΕνρΣυν Μθτ κ Υμνοι
ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ 13/04 Τρίτη ΝεοΕνρΣυν Μθτ κ Υμνοι
ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ 12/04 Δευτέρα ΝεοΕνρΣυν Μθτ κ Υμνοι
ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ 10/04 Σάββατο ΝεοΠρκΘεο Γ΄
ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ 09/04 Παρασκευή ΝεοΠρκΘεο Γ΄
ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ 09/04 Παρασκευή ΝεοΕνρΣυν Μθτ κ Υμνοι
ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ 08/04 Πέμπτη ΝεοΠρκΘεο Γ΄
ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ 08/04 ΠέμπτηΝεοΕνρΣυν Μθτ κ Υμνοι
ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ 07/04 Τετάρτη ΝεοΠρκΘεο Γ΄
ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ 07/04 ΤετάρτηΝεοΕνρΣυν Μθτ κ Υμνοι
ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ 06/04 Τρίτη ΝεοΠρκΘεο Β΄
ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ 06/04 Τρίτη ΝεοΕνρΣυν Μθτ κ Υμνοι
ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ 05/04 Δευτέρα Νεοελληνική Ακολουθία

 

 

 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020
ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ 25/09  Εσπ-Πρκ Προδρόμου-Μθτ
ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ 02/10  Εσπ-Παράκληση Παναγίας
ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ 02/10  Μαθητεία
ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ 09/10  Εσπ-Παράκληση
ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ 09/10  Μαθητεία