ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΟΣ
ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΑΓΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΑΓΙΟΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΑΓΙΟΠΑΤΕΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΟΥΣΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΙ ΥΜΝΟΙ ΠΑΙΔΙΑ ΝΕΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ - ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΝΕΑ

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ
 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ
 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΩΝ
 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ
 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΕΟΡΤΩΝ
 
 
 
 

 

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ  ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΛΟΥΚΑ

 

ΑΡΧ ΝΕΟ   ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΛΟΥΚΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΛΟΥΚΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΛΟΥΚΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΛΟΥΚΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΛΟΥΚΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΛΟΥΚΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΛΟΥΚΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΛΟΥΚΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΛΟΥΚΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΛΟΥΚΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
 
A΄ Ἑβδομάδα
Β΄ Ἑβδομάδα
Γ΄ Ἑβδομάδα
Δ΄ Ἑβδομάδα
Ε΄ Ἑβδομάδα

 

 

 

ΑΡΧ ΝΕΟ   ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΛΟΥΚΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΛΟΥΚΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΛΟΥΚΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΛΟΥΚΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΛΟΥΚΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΛΟΥΚΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΛΟΥΚΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΛΟΥΚΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΛΟΥΚΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΛΟΥΚΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
 
Στ΄ Ἑβδομάδα
Ζ΄ Ἑβδομάδα
Η΄ Ἑβδομάδα
Θ΄ Ἑβδομάδα
Ι΄ Ἑβδομάδα

 

 

ΑΡΧ ΝΕΟ   ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΛΟΥΚΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΛΟΥΚΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΛΟΥΚΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΛΟΥΚΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΛΟΥΚΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΛΟΥΚΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΛΟΥΚΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΛΟΥΚΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΛΟΥΚΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΛΟΥΚΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΛΟΥΚΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΛΟΥΚΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
 
ΙA΄ Ἑβδομάδα
ΙΒ΄ Ἑβδομάδα
ΙΓ΄ Ἑβδομάδα
ΙΔ΄ Ἑβδομάδα
ΙΕ΄ Ἑβδομάδα
ΙΣτ΄ Ἑβδομάδα

 

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ

 

Τά Εὐαγγελικά Ἀναγνώσματα τῶν Ἑβδομάδων ἀπό τό κατά Λουκᾶν Εὐαγγέλιο παρουσιάζονται κατά τήν Ἐκκλησιαστική σειρά ἀνάγνωσης, ἀρχίζουν τὴν Δευτέρα μετά τήν Κυριακή τῆς Ὑψώσεως τοῦ τιμίου Σταυροῦ καί τελειώνουν τήν Παρασκευή πρίν ἀπό τό Τριώδιο.

Στήν ἀρχή παρουσιάζονταν σέ δυό ὁμάδες μέ μορφή pdf, ἐνῶ ἀπό τόν Ἰανουάριο τοῦ 2012 παρουσιάζονται σέ flipping book.

Α΄ Ὁμάδα τό ....ΑΡΧΑΙΟ.... Ἐκκλησιαστικό κείμενο.

Β΄ Ὁμάδα τό ....ΝΕΟ... Νεοελληνικό κείμενο τῆς Ἐνορίας μας.

Ἔναρξη 20-06-2007 Ἐπιστροφή Ἀνανέωση 27-01-2012

 

 

 

 

 ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΥ
 ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
 ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΛΟΥΚΑ
 ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΡΙΩΔΙΟΥ
 ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ Μ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ