ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΟΣ
ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΑΓΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΑΓΙΟΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΑΓΙΟΠΑΤΕΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΟΥΣΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΙ ΥΜΝΟΙ ΠΑΙΔΙΑ ΝΕΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ - ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΝΕΑ

 

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ
 
ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ
 
ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΩΝ
 
ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ
 
ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΕΟΡΤΩΝ
 
 
 
 

 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΥΛΟΥ

 

ΑΡΧ ΝΕΟ   ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΥΛΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΥΛΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΥΛΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΥΛΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΥΛΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΥΛΟΥ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΥΛΟΥ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΥΛΟΥ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΥΛΟΥ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΥΛΟΥ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
 
A΄ Ἑβδομάδα
Β΄ Ἑβδομάδα
Γ΄ Ἑβδομάδα
Δ΄ Ἑβδομάδα
Ε΄ Ἑβδομάδα

 

 

 

ΑΡΧ ΝΕΟ   ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΥΛΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΥΛΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΥΛΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΥΛΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΥΛΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΥΛΟΥ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΥΛΟΥ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΥΛΟΥ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΥΛΟΥ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΥΛΟΥ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
 
ΣΤ΄ Ἑβδομάδα
Ζ΄ Ἑβδομάδα
Η΄ Ἑβδομάδα
Θ΄ Ἑβδομάδα
Ι΄ Ἑβδομάδα

 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΥΛΟΥ

 

Τά Ἀποστολικά Ἀναγνώσματα τῶν Ἑβδομάδων ἀπό τίς Ἐπιστολές τοῦ Παύλου παρουσιάζονται κατά τήν Ἐκκλησιαστική σειρά ἀνάγνωσης, ἀρχίζουν τὴν Δευτέρα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί τελειώνουν τήν Παρασκευή πρίν ἀπό τό Τριώδιο.

Στήν ἀρχή παρουσιάζονταν σέ δυό ὁμάδες μέ μορφή pdf, ἐνῶ ἀπό τόν Ἰανουάριο τοῦ 2012 παρουσιάζονται σέ flipping book.

Α΄ Ὁμάδα τό ....ΑΡΧΑΙΟ.... Ἐκκλησιαστικό κείμενο.

Β΄ Ὁμάδα τό ....ΝΕΟ... Νεοελληνικό κείμενο τῆς Ἐνορίας μας.

 

 

Ἔναρξη 20-06-2007 Ἐπιστροφή Ἀνανέωση 27-01-2012

 

 

 

 

 ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΥ

 

 ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΥΛΟΥ

 

 ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΥΛΟΥ

 

 ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΥΛΟΥ

 

 ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΡΙΩΔΙΟΥ